• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Национално сдружение „Рьорих“

Национално сдружение „Рьорих“ е учредено през 1993 година в условията на вече осъществени в България демократични промени. В Устава на Сдружението се посочва, че в Москва през 1989 година е създаден Съветският фонд „Рьорих“ (преименуван през 1991 година на Международен Център „Рьорих“), на който неговият основател Святослав Рьорих предава наследството на своите родители. Отбелязвайки общността на целите на Международния Център „Рьорих“ (МЦР) и Националното сдружение „Рьорих“, Уставът предвижда, че за постигането на своите цели Сдружението сътрудничи и взаимодейства пряко с МЦР. В своята дейност, съгласно Устава, Сдружението се базира на духовните корени и традиции на българския народ и продължава делото на представителите на българската интелигенция, популяризирали идеите на семейство Рьорих в България.

Корените на тази културно-просветна дейност отвеждат към 30-те години на ХХ век. Очеркът на Николай Рьорих „Поздрав по случай откриването на Българското общество“ е написан на 22 септември 1930 година[1]. Три години по-късно проф. Петър Петков в статията си във в. „Литературен глас“ (брой 194 от 1933 година) „Рьориховото общество в България“ пише, че Обществото е създадено по инициатива на известния писател и художник Николай Райнов, а негов председател е преподавателят по езици в Музикалната академия проф. Благой Мавров. В писмата и очерците на Николай Рьорих се споменават художниците Борис Георгиев и Васил Стоилов като активни сътрудници на Рьориховото общество в България. В началото на 1935 година е създаден и Комитет за Пакта Рьорих, за който на 5 февруари същата година Николай Рьорих пише така: „В България се е сформирал прекрасен комитет за Пакта, в който влизат най-добрите представители на Културата“[2]. Продължител на делото на тези изтъкнати български творци е председателят на Комитета за култура Людмила Живкова – тя издига творческата реализация на идеите на Рьорих за културата на качествено ново ниво, като ги въплъщава в държавното културно строителство. Под нейно ръководство Комитетът за култура, в тясно сътрудничество със Святослав Николаевич Рьорих, осъществява през 1978 година уникална по своя мащаб и замисъл инициатива – програмата „Николай Константинович Рьорих“. Людмила Живкова е планирала програмата „Рьорих“ да прерасне в постоянна дейност на замислен от нея културен център в България, който е трябвало да включва в своята структураи сериозен научен компонент[3]. Л. Живкова се е стремила също така да осигури възможност за възраждане на научно-изследователската дейност на Института „Урусвати“ в Кулу (щат Химачал Прадеш, Индия) съвместно от български учени, техни колеги от Академията на науките на СССР и индийски учени[4]. За това пише и С. Н. Рьорих в свои писма до Павел Беликов: „В Бангалор ни гостува Л. Т. Живкова. С нея беседвахме много за Кулу, тъй като българите искат да се включат в научната работа“. И още: „С българските приятели ще обсъждаме Кулу и най-добрите подходи! Мисля, че много въпроси ще бъдат решени.“[5] След внезапната смърт на Людмила Живкова тези планове остават неосъществени. През 1989 година Святослав Рьорих, като изпълнява волята на своите родители, основава в Москва Международния Център „Рьорих“ и залага в него широка културна и научна програма, която днес успешно се изпълнява. Следвайки създадените от своите предшественици в България традиции, Националното сдружение „Рьорих“ сътрудничи с основания от Святослав Рьорих Международен Център „Рьорих“, който е достоен продължител на делото на цялото семейство Рьорих.

Приемането на Национално сдружение „Рьорих“ за член на Международния Център „Рьорих“ в началото на 2003 година се превърна в събитие от много голямо значение, защото тясното сътрудничество с МЦР и включването в направленията на неговата дейност доведоха до качествено нов етап в работата на Сдружението. Тук ще бъдат отбелязани само някои от най-важните жалони в тази работа.

На 27 октомври 2004 година по инициатива на Националното сдружение „Рьорих“ и под патронажа на Президента на Република България господин Георги Първанов, в Националната галерия за чуждестранно изкуство в София бе открита голямата изложба „Рьорих и България“, на която бяха представени повече от 200 картини на Николай и Святослав Рьорих, както и голяма документална експозиция, представяща сътрудничеството на семейство Рьорих с нашата страна. Изложбата бе посветена на 130-годишнината от рождението на Николай Рьорих, 125-годишнината от рождението на Елена Рьорих и 100-годишнината от рождението на Святослав Рьорих. Нейни съорганизатори бяха Националната галерия за чуждестранно изкуство (НГЧИ), Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, Националното сдружение „Рьорих“, Държавната агенция „Архиви“, с участието на Нов български университет, Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и скулптура Георги Върлинков. Изложбата „Рьорих и България“ (27 октомври 2004 – 22 ноември 2004) бе посетена от хиляди хора и предизвика огромен интерес. Резултат от успешното й провеждане стана откриването през май 2005 година на постоянна експозиция от 75 платна на Николай Рьорих в зала „Рьорих“ на НГЧИ.

Състоялата се в Националната галерия за чуждестранно изкуство изложба „Рьорих и България“ през октомври – ноември 2004 година бе завършващият елемент от Програмата на Сдружението за честването в България на 100-годишния юбилей на Святослав Рьорих. Програмата включваше също така: Международна научно-обществена конференция „100 години от рождението на С. Н. Рьорих“, проведена в София (30 – 31 октомври 2004), чиито съорганизатори бяха Националното сдружение „Рьорих“, МЦР, Международният съвет на Рьориховите организации „С. Н. Рьорих“, Българското регионално отделение на Международната академия по информатизация, Естонското общество „Рьорих“ и Украинското отделение на МЦР; голяма изложба на книги и архивни документи „Рьорих и България“ в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (4 – 17 октомври 2004); изложба, посветена на хуманната педагогика в Библиотеката на Софийски университет, проведена по случай 100-годишнината от рождението на Святослав Рьорих (май 2004); вечер, посветена на С. Н. Рьорих в Националния музей „Земята и хората“ (февруари 2004), където за пръв път бяха показани пред публика заснетия от БНТ през 1978 в София документален филм с участието на С. Н. Рьорих и интервю със С. Рьорих, взето от журналиста А. Вергиев през 1984 година.

През 2003 – 2004 Сдружението проведе изследователска работа, свързана със сътрудничеството на семейство Рьорих с нашата страна. Бяха изследвани достъпните архивни материали в архивния фонд на ЦДА, в частни архивни колекции, а така също библиотечният фонд на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и на някои регионални библиотеки, фондът на БНТ и Кинофондът. Изследователската дейност бе необходима предпоставка за успешното реализиране в България на програмата, посветена на 100-годишнината от рождението на Святослав Рьорих. В резултат от осъществената научно-изследователска дейност Държавната агенция „Архиви“ през 2004 година взе решението за създаване на архивен фонд „Семейство Рьорих и България“.

Плодотворното сътрудничество на Държавната агенция „Архиви“ със Сдружението, а така също и с МЦР, продължи. През януари 2007 година в зала „Архиви“ на ул. „Московска“ в София бе организирана изложба, посветена на Пакта Рьорих и озаглавена „Знамето на Мира – от Брюж до Космоса“. Съорганизатори на изложбата бяха Държавна агенция „Архиви“, МЦР и Национално сдружение „Рьорих“. По-късно изложбата, благодарение на ДАА и нейните териториални дирекции, бе открита и в редица други градове на България.

Националното сдружение „Рьорих“ сътрудничи с наши университети. Съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) през 2003 година бе осъществена изложба, посветена на големия учен ориенталист Юрий Рьорих в централната изложбена зала на Университета; през май 2004 в Университетската библиотека на СУ се състоя споменатата вече изложба, посветена на хуманната педагогика; през 2005 година академик Шалва Амонашвили бе удостоен със званието Почетен доктор на Софийски университет „Свети Климент Охридски“, след което той проведе семинар, посветен на хуманно-личностната педагогика, организиран от Факултета по педагогика на СУ; през 2009 година в зала „Рьорих“ на НГЧИ бе проведено, съвместно от Сдружението, НГЧИ, Центъра за източни езици и култури на СУ и Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ честване на 130-годишнината от рождението на изтъкнатия руски философ и обществен деятел Елена Рьорих. През януари 2012 година Университетската библиотека на СУ съвместно със Сдружението откри изложбата „През пространството и времето“, посветена на творчеството на семейство Рьорих и на която бяха представени книги, дарени на СУ от МЦР. Нов български университет е предоставял архивни материали от архивния фонд на художника Васил Стоилов за редица изложби, организирани по инициатива на Сдружението: за изложбата „Рьорих и България“ през 2004 в НГЧИ, за документалната изложба през същата година в НБКМ, за документалната експозиция, посветена на Пакта Рьорих в зала „Рьорих“ през май 2005 година и други. През декември 2008 година във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ бе отбелязана 30-годишнината от връчването на Святослав Рьорих на званието Почетен доктор на Великотърновския университет.

     Благодарение на дейността на Национално сдружение „Рьорих“, с МЦР сътрудничат български учени и дейци на културата, които участват в Международните научно-обществени конференции, провеждани от МЦР и чиито трудове се публикуват в изданията на МЦР.

Годината на Русия в България – две хиляди и осма – бе ознаменувана с провеждането в нашата страна на Програмата „Николай Рьорих. Художник, учен, мислител, хуманист“. Инициаторите – Националното сдружение „Рьорих“ в България и Националният музей „Земята и хората“ – осъществиха програмата съвместно с Националната галерия за чуждестранно изкуство, Държавната агенция „Архиви“ и Централния държавен архив, Центъра за източни езици и култури на Софиийския университет „Св. Климент Охридски“ и Украинското Рьорихово общество – Украинско отделение на Международния Център „Рьорих“ като съорганизатори. Културната инициатива получи подкрепата на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, Руския културно-информационен център в София и Посолството на Украйна в България.

Програмата „Николай Рьорих. Художник, учен, мислител, хуманист“ бе проведена от 13 май до 2 юни 2008 година в София под патронажа на Президента на Република България господин Георги Първанов и Извънредния и Пълномощен посланик на Руската Федерация в Република България господин Анатолий Потапов, и бе посветена на две годишнини: 80 години от завършването на Централноазиатската експедиция на Н. К. Рьорих и 30 години от провеждането на Програмата „Николай Константинович Рьорих“ от Комитета за култура на България под ръководството на Людмила Живкова. Специален гост на Програмата бе Международният Център „Рьорих“. Програмата включи като своя най-важна съставна част Международната научно-обществена конференция „Руският космизъм и новият космически мироглед“ (15 май 2008). В рамките на Програмата в Националния музей „Земята и хората“ бяха открити и редица изложби. Бяха представени 50 оригинални картини от цикъла „Хималаи“ на Н. К. Рьорих от фонда на Националната галерия за чуждестранно изкуство. Изложбата от авторски фототворби на учения индолог, генерален директор на Музея „Н. К. Рьорих“ Людмила Шапошникова с названието „По маршрута на Майстора“ представи на българските зрители красотата на природата, на хората и на създадената от тях култура в страните, през които преминава Централноазиатската експедиция на Николай Рьорих. Бе представена и документална изложба, посветена на Международния Център-Музей „Н. К. Рьорих“, а така също и две документални изложби от Държавната агенция „Архиви“: „Знамето на Мира – от Брюж до Космоса“ и „Приносът на България в развитието на идеите на Рьорих“.

На 12 февруари 2010 година – рождената дата на Елена Рьорих – в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ бе открита голяма документална изложба „Елена Рьорих“ по случай 75-годишнината от подписването на Пакта Рьорих. Изложбата, която стана значително събитие в културния ни живот, бе организирана от НБКМ, МЦР, Сдружението, Центъра за източни езици и култури на СУ с любезното съдействие на Посолството на Република Индия в България.

Сдружението сътрудничи вече редица години с Националната галерия за чуждестранно изкуство – от 2003 година насам то осъществява с Галерията съвместно образователната програма „Пътят на семейство Рьорих“. Откриването през 2005 година на постоянната експозиция на Н. Рьорих и С. Рьорих в зала „Рьорих“ на Галерията даде възможност в прекрасната атмосфера на тази зала да се провеждат творчески инициативи – срещи, чествания, лекции, прожекции на филми, които запознават нашата културна общественост с многостранното дело на семейство Рьорих. Особено следва да се отбележи създадената съвместно с Галерията и с Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ много важна традиция за честване в България на Пакта Рьорих (такива чествания се състояха през април/май 2010, 2011 и 2012). Честванията включват прекрасни концерти на талантливите възпитаници на Националната музикална академия в зала „Рьорих“. Надяваме се, след приключване на започналото в края на 2012 година цялостно преустройство на сградата на Галерията, прекрасната традиция за честване на Пакта Рьорих в зала „Рьорих“ да се възобнови.

През 2005 година към Националното сдружение „Рьорих“ бе създаден Център „Хуманна педагогика“ с ръководител проф. Емилия Василева, преподавател във Факултета по педагогика на Софийския универистет „Св. Климент Охридски“.

През 2008 година към Националното сдружение „Рьорих“ бе създаден Български научен център по проблемите на космическото мислене с ръководител проф. Александър Федотов, директор на Центъра за източни езици и култури на Софийския университет и на Центъра по кореистика към СУ.

Националното сдружение „Рьорих“ осъществява и издателска дейност. До този момент са издадени: „Камбана на Съвестта“ (2002); сборник със статии на Л. Шапошникова и Л. Живкова, озаглавен „По законите на Красотата. Юбилейно издание, посветено на 60-годишнината от рождението на Людмила Живкова“ (2002); „Сто години от рождението на Святослав Рьорих. Материали на Международната научно-обществена конференция от 2004 година“ (2006); сборник статии на Людмила Шапошникова „За новото космическо мислене“ (2008); „Руският космизъм и новият космически мироглед. Материали на Международната научно-обществена конференция от 2008 година“ (2010).

 


[1]Рерих Н.К. Привет к открытию Болгарской ассоциации. // Николай Рерих. Держава Света. Священный Дозор. Рига: „Виеда“, 1992. С. 91-93.

[2]Рерих Н.К. Листы дневника. Т. І. Москва: 1999. С. 188

[3]Стенограма „Среща на др. Людмила Живкова с представители на радиото, телевизията и печата във връзка с мероприятието „Рьорих“ – 27.ІV.1978 г.“. Централен държавен архив (ЦДА), д. 288 Б, оп. 3, а.е. 4. С. 9.

[4]Стенограма на ръководеното от другарката Людмила Живкова заседание за дейността на работната група по организацията на мероприятието „Рьорих“, 16.03.1978 г. ЦДА, д. 288 Б, опис 3, а.е. 3. С. 10, 12 и 13.

[5]Письма С.Н.Рериха П.Ф.Беликову от 9 декабря 1978 г. и от 8 февраля 1981 г. // Непрерывное восхождение. Т.1. Москва: МЦР, 2001. С.188, 192.