• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Рьорих и България

І. Първата половина на ХХ век

Малцина са в наши дни всестранните гении. Те са изключителност. Николай Рьорих е между тях: живописец, график, поет, археолог, историк, общественик, географ, есеист, етнограф, педагог, философ. […]
Щастливи сме, че сме съвременници на един гений, с когото можем да общуваме.
Николай Райнов

Рьорих е художник, който надхвърля съвременността – той е вчера, днес и утре, той минава покрай съвременния ритъм, за да търси – вечния. Нашата съвременност няма мащаб за него.
Сирак Скитник

...великия руски художник Николай Рьорих, делото на когото отдавна е минало границите на националното, за да стане общочовешко. Ако се вярва в истината, че изкуството е една голяма културна и духовна мисия в живота на народите и могъщо средство за издигане душата към висшите сфери на доброто и съвършеното – не зная дали мнозина в България вярват в това […] – то в областта на художеството едва ли бихме могли да намерим днес по-велик негов апостол от художника Николай Рьорих.
Борис Георгиев

Изкуството на Николай Рьорих носи белезите на ново тълкуване на природата и човека. То е предвечно, космическо по замисъл. Изкуство за всички и за всякога... И над всичко живопис, създадена да накара човека да се стреми към Вселената и да се отъждествява с нея. Една вечна среща с величието на природата и човека – двете неделими съставки на битието. […] Тази дълбока и героична живопис има етично-философски заряд и въздействието й се налага спонтанно на зрителя, кара го да тръпне и да възприема великото и неизменното в природата, да се слее с него и да излезе после обогатен с безмерна любов.
Васил Стоилов

Мисля, че българското и руското изкуство трябва да бъдат особено близки, защото славянската душа създава онова братство, което не може да се постигне с никакви изкуствени мерки...
Николай Рьорих в писмо до Васил Стоилов


   Истински великите идеи са вдъхновение, пътеводител и смисъл в живота – независимо от изпитанията на времето. Такива са идеите и непреходните истини, които ни дава философското, художественото, научното и хуманистичното творчество на Николай и Елена Рьорих и техните синове Юрий и Святослав. Ето защо те намират дълбок отклик в цял свят. Това се отнася и за България, която поради своята история и култура особено проникновено разбира тяхното творчество и където идеите на семейство Рьорих са приети не само от съвременниците им, но и от поколенията след тях. Те стават кредо и вдъхновение за много талантливи българи, които изграждат нашата култура.

   Николай Рьорих става известен в България още с първите публикации на художествените му творби в Русия. По това време той вече е утвърден археолог и изследовател, помощник-директор на Музея на Императорското общество за поощряване на изкуството и същевременно помощник-редактор на художественото списание „Мир искусства“.
   Виждането на Николай Рьорих за водещата роля на културата в живота на личността и обществото, неговите идеи за преобразяващата сила на изкуството, способно да възвисява и облагородява човека, в първата половина на ХХ век намират горещи поддръжници в лицето на изтъкнати наши творци. Борис Георгиев, Васил Стоилов, Николай Райнов, Владимир Димитров-Майстора и много други ярки таланти споделят вижданията на Рьорих и намират вдъхновение за своите духовни търсения и израстване в творчеството на руския Майстор.
1. Б. Георгиев    Борис Георгиев е на 14 години, когато в края на 1902 година семейството му напуска България и емигрира в Русия. Първоначално те се установяват в Одеса, а през 1903 година в Санкт Петербург. Тук бъдещият художник се среща за пръв път с Николай Рьорих, който оценява таланта му и дава препоръка той да бъде приет в ръководеното от Рьорих Художествено училище към Императорското общество за поощряване на изкуството. Между учител и ученик се заражда дълбока духовна връзка, която през годините се развива в търсене на вечните истини за изкуството и живота.
   През 1923, вече в България, Борис Георгиев пише статия, озаглавена „Изкуството и живота“. В нея той казва за поезията на Рьорих следното:
   „ [...] Не е ли знаменателно появяването на това светло сияние в мрака на днешното изкуство, в понятията за което, като в никоя област царствуват най-голяма анархия и хаос? Той иде да ни покаже, че истинското изкуство не е само естетика и форма като самоцел, а наопаки, тя е само средство за израз на всички човешки скърби и радости, като синтез на една висша духовна красота, водеща към познанието на Космоса.
   Поразителни по простотата на своята форма, но преизпълнени с поезия на една много възвишена етика, тия стихове ни убеждават в правотата на една стара истина, че без велика душа няма велико произведение и че преди да бъдеш художник, трябва да бъдеш човек. […]“ [1]
   През 1926 Борис Георгиев се среща с Рабиндранат Тагор по време на посещението му в София и е поканен от него да посети Индия. На 11 декември 1931 година с параход от Триест Б. Георгиев заминава за Индия. На кораба той пътува заедно с Махатма Ганди и съпругата му. В Индия през 1932 година Борис Георгиев посещава в Хималаите своя учител Николай Рьорих. Макар и да не са се виждали дълги години, двамата споделят много общи идеали. Те са обединени в разбирането, че изкуството носи Светлина и е път за изграждане на братско единение между хората в името на бъдещето и Красотата.
   Възторжената си радост от срещата с Николай Рьорих Борис Георгиев описва в статия, публикувана във вестник „Литературен глас“, бр. 239 от 1934 година. В нея той пише: „Духовната ми връзка с [Рьорих] води началото си от преди 27 години, когато като юноша постъпих в ръководеното от него художествено училище в тогавашния Петроград на дружеството за поощрение на изкуствата. Тогава той беше вече художник с европейска известност, а за Русия имаше значението на един пророк, който откриваше нови хоризонти и прехвърли мост в областта на вечното, даде един друг смисъл и съдържание на задачите на изкуството с цял ред велики произведения.
Оттогава и до днес неговият път е непрекъснато издигане на гения му към все по-високи и по-високи сфери на висшата красота и чрез прекрасните си символи отваря на душата вратата на едно ново царство на доброто, на братството между хората. Това е мисията на истинското изкуство, което е вдъхновено не от абсурдната формула „изкуството за изкуството“, а от етични идеали да служи за духовното издигане на човечеството. Човек с огромна култура, проявил се художник, архитект, писател, философ, той ни поразява със своята невероятна работоспособност, с плодовитостта на творчеството си във всички тия области.“ [2]
   thumb 4. В.Стоилов-автопортретНе по-малък е възторгът от срещата с творчеството и идеите на Рьорих на друг наш изключително талантлив художник – Васил Стоилов. В своя юношески дневник през 1923 година той пише: „С бясна необузданост се носи мощен повик – за едно ново изкуство. И като [в] царствен лабиринт, пълен с нови земи, земите на пророка Николай Рьорих, аз долавям този повик, който ме зове с вихрена сила. Аз се заклевам, че свято ще следвам повика му и с неуморен жар ще работя да разбера тези форми, особености, тайни на дивото първобитно творчество“. [3] Васил Стоилов ще изпълни тази юношеска клетва. През целия си живот, подобно на Владимир Димитров-Майстора, той ще съхрани любовта си към своя младежки идеал – Рьорих. Владимир Свинтила отбелязва, че формулираната в юношеския дневник на Васил Стоилов творческа програма е израз на духовната близост между поколението зачинатели на българската народностно-национална школа и руския художник. Според Свинтила, Стоилов е документирал не само своето отношение, но и отношението на генерацията си.
 По думите на самия Стоилов в интервю от 1978 година, още от първия му допир с изкуството на Рьорих той винаги му е въздействал „[...] дълбоко и като художник и като личност. По-късно през 1939 година аз реших да напиша писмо до Рьорих за проблеми на изкуството, които ме вълнуват“. [4] Така през 1939 – 1940 Васил Стоилов започва пряка кореспонденция с него. Изпраща му фотографии на свои прозведения, задава въпроси за изкуството и му изпраща своя знаменит доклад, посветен на живота и научно-обществената творческа дейност на Рьорих.
   Този доклад на Васил Стоилов, написан с любов и преклонение, до ден днешен е един от най-стойностните текстове, излезли от българско перо и посветени на Николай Рьорих. В него Стоилов се докосва до всички аспекти от творчеството на Рьорих и по този начин изразява духовното съзвучие на част от българската интелигенция не само с художественото, но и с философското, научното и общественото творчество на руския Майстор. reorichs i BG 3Тези среди на българската художествена и научна интелигенция са били обединени от Рьориховото общество в България, което е учредено през 1930 година. Проф. Петър Петков в своята статия „Рьориховото общество в България“, публикувана във вестник „Литературен глас“ (брой 194 от 1933), пише, че Обществото е създадено по инициатива на големия писател и художник Николай Райнов, а негов председател е Благой Мавров – преподавател по езици в Музикалната академия и художник. В писмата и очерците на Николай Рьорих се посочват художниците Борис Георгиев и Васил Стоилов като активни сътрудници на Рьориховото общество. Въз основа на писмата на Рьорих до Васил Стоилов и на други косвени данни може да се каже, че сред другите изтъкнати членове на Обществото са били самият Петър Петков [5], Стоян Омарчевски, Вичо Иванов и други. [6] Благодарение на статията на проф. Петков научаваме, че целите на Рьориховото общество в България са били „Да се грижи за естетическото възпитание и образование на племето... да се стреми да запознае българското общество с идеите и творбите на Николай Рьорих и да сътрудничи на Рьориховото общество [в Ню Йорк и Париж], което цели, чрез изкуството, да заякчи връзките на приятелство и взаимност между всички народи“.
   Българската общественост се присъединява и към друга, изключително важна за света обществена инициатива на руския мислител – Пакта Рьорих. В България идеите на Пакта намират гореща подкрепа от страна на изтъкнати творци, учени и обществени дейци, голяма част от които са сътрудници на споменатото Българско общество „Рьорих“. През 30-те години в българската преса се появяват редица статии за Пакта Рьорих и Знамето на Мира от самия Николай Рьорих и от български автори. В цитираната по-горе статия на професор Петков се казва: «[…] значението [на Знамето на мира] е същото, както и знамето на Червения кръст, поставено върху болниците. Това Знаме на мира е бяло с червена окръжност, в която има три червени топки […]. Воюващите се задължават да оставят незасегнати всички сгради, върху които се издига това знаме, защото в член първи на този договор [Пакта Рьорих] пише: „Просветителни, научни институти и мисии; собствености и колекции от такива институти и мисии ще се смятат неутрални и следователно ще се покровителствуват и зачитат от воюващите“.»
   thumb 4. Б.Георгиев-срещаВ началото на 1935 година се създава и български Комитет за Пакта Рьорих, чиято основна задача е присъединяването на България към Пакта. В „Листа от дневника“ на Николай Рьорих и в писмата на Елена Рьорих от 1935, публикувани от Международния Център „Рьорих“, българският Комитет за Пакта се споменава многократно. През февруари 1935 година Николай Рьорих пише: „В България е създаден прекрасен комитет за Пакта, в който влизат най-добрите представители на Културата“. [7] Комитетът е бил ръководен от полковник Н. И. Никифоров, председател на Касационния съд в България. В свое писмо от 23 май 1935 Елена Рьорих пише: „Полковник Никифоров, председателят на Българския Комитет за Пакта, е подал молба до цар Борис Комитетът за Пакта да бъде приет под негово Покровителство. Те се надяват на успех.“ [8]
   След Втората световна война Комитетът за Пакта Рьорих в Ню Йорк възобновява своята работа. През 1946 година Николай Рьорих предлага за почетен съветник на Комитета от страна на България Борис Георгиев.